pln  euro  usd  Polski  Angielski 
trona główna ydawnictwo ktualności siążki A-Z -książki ak zamawiać ontakt la Autorów
W Y S Z U K I W A R K A
K A T E G O R I E
KSIĄŻKI TYGODNIA
Kategoria : ZAPOWIEDZI 2014
Architektura Pałacu Goetzów-Okocimskich w Brzesku-Okocimiu
Autor: Mateusz Grzęda
Rok wydania: 2014
ISBN: 97883-242-2668-9
Liczba stron: 144+54 il.
Format: B5 (155x240)
Okładka: miękka ze skrzydełkami

 

ARS VETUS ET NOVA

 

Książka podejmuje problematykę XIX-wiecznej architektury mieszkalnej na przykładzie neobarokowego pałacu Goetzów-Okocimskich w Brzesku-Okocimiu wzniesionego w latach 1898-1900. Architektura pałacu rozpatrywana jest tu w kontekście typologicznym i stylowym, skupiając się tym samym na dwóch kluczowych zagadnieniach: przemian w architekturze rezydencjonalnej dokonujących się na przełomie XIX i XX stulecia oraz fenomenu wiedeńskiego neobaroku, w którego lansowaniu znaczącą rolę odegrali projektodawcy gmachu – biuro architektoniczne Fellner & Helmer. Osobna uwaga poświęcona zostaje Leopoldowi Simony’emu, innemu austriackiemu architektowi, który pokierował rozbudową rezydencji w latach 1908-1911. Ważnym kontekstem dla zrozumienia rozwiązań formalnych i funkcjonalnych zastosowanych w pałacu są omówione w książce koncepcje austriackich krytyków architektury, zwłaszcza zaś głównego propagatora neobaroku – Alberta Ilga oraz uwarunkowania rozwoju architektury rezydencjonalnej pod koniec XIX i na początku XX wieku w Galicji. Przeprowadzona analiza prowadzi do konkluzji, iż pałac w Okocimiu był nie tylko wygodną i nowoczesną rezydencją wzniesioną w modnej szacie stylowej dla zamożnego fabrykanta. Wybór form barokowych był tu uzasadniony konotacjami arystokratycznymi, co sugeruje, że mamy w tym przypadku do czynienia z przejawem poszukiwań narodowej tożsamości oraz wczesnego nawiązania do baroku pojętego jako rodzima tradycja architektoniczna. 

 

Cena detaliczna: 49,00 zł


zapowiedź
Ktoś spoza planety. Spotkania i rozmowy z Edwardem Stachurą
Autor: Barbara Czochralska
Rok wydania: 2014

 

Edward Stachura jest najbardziej interesującym i najpopularniejszym poetą młodego pokolenia w Polsce. Książka „Ktoś spoza planety” ma charakter wspomnieniowy. Obejmuje moje spotkania i dyskusje z Edwardem Stachurą, zawiera także obszerną korespondencje z lat 1973-1979. Stachurę poznałam w 1973 roku w domu Zaiksu w Krynicy. Pisał on wtedy książkę „Wszystko jest poezja” i po długich rozmowach zaproponował mi współpracę przy tej książce. Występuję tam jako Biofizyk. Stachura pisał, że wszystko jest poezja i każdy jest poetą. Dla mnie, zajmującej się nauką, która przekształcała życie w rozumowanie logiczne, ta hipoteza Stachury była wspaniałym odkryciem, a on sam był Prometeuszem, który wprowadzał każdego człowieka w światło poezji, był kimś spoza planety.

Barbara Czochralska

 

 


zapowiedź
W kręgu ludzi słowa i kultury polskiej. Wybór listów
Autor: Karl Dedecius
Red.: Andreas Lawaty, Marek Zybura
Rok wydania: 2014
Format: A5 (135x205)
Okładka: miękka ze skrzydełkami

 

POLONICA LEGUNTURLiteratura polska w krajach języka niemieckiego. Tom 16


zapowiedź
Pisma wybrane (Heinrich Olschowsky)
Autor: Heinrich Olschowsky
Rok wydania: 2014
Format: A5 (135x205)
Okładka: miękka ze skrzydełkami

 

POLONICA LEGUNTUR. Literatura polska w krajach języka niemieckiego. Tom 17


zapowiedź
Studia z leksykografii historycznej
Autor: Marek Kaszewski
Rok wydania: 2014

 

Niniejsza książka jest efektem kilkuletnich studiów nad dawnymi słownikami języka polskiego. Obejmuje ona przede wszystkim studia materiałowe nad historycznymi dykcjonarzami w ujęciu porównawczym, także z uwzględnieniem danych statystycznych. Studium gromadzi informacje do tej pory nie znane, dotyczące w dużej mierze relacji między dawnymi dziełami polskiej leksykografii – zarówno w aspekcie zawartości leksykalnej tych zbiorów, jak i charakteru ich makro- oraz mikrostruktury.

 


zapowiedź
Anatomia kulturowej legendy. Niżyński – Gründgens – Dönhoff – Piłsudski
Autor: Grzegorz Kowal
Rok wydania: 2014


zapowiedź
Znaczenie fotografii w turystyce
Autor: Marta Lewenstein
Rok wydania: 2014
ISBN: 97883-242-2664-1
Liczba stron: 96+6 il.
Format: A5 (135x205)
Okładka: miękka ze skrzydełkami

 

„Trudno wyobrazić sobie współczesnego turystę bez aparatu fotograficznego. Fotografowanie stało się praktyką społeczną, określa zachowania turystów jest wyraźnym wyrazem dominacji obrazu w kulturze popularnej. Warto zastanowić się czym jest akt fotografowania, czy szerzej zjawisko fotografii i jak określa ono charakter współczesnej turystyki. Pytanie to podejmuje w swojej pracy Marta Lewenstein. Autorka skupia uwagę na „przejawach turystycznego fotoamatorstwa”, jako pewnego rodzaju praktyce społecznej, opisuje swoiste zachowania turystów, ich oddziaływanie na lokalną społeczność. Porusza też zjawisko wykorzystania fotografii komercyjnej do celów marketingowych w turystyce. Praca „Znaczenie fotografii w turystyce” jest rzetelnym wprowadzeniem do problematyki związków fotografii z turystyką. Moim zdaniem trudno znaleźć podobną  na naszym rynku wydawniczym.”

Prof. Dr hab. Marek Maciejczak

 

Cena detaliczna: 32,00 zł


zapowiedź
Polskie serie recepcyjne wierszy Walta Whitmana. Monografia wraz z antologią przekładów
Autor: Marta Skwara
Rok wydania: 2014
ISBN: 97883-242-2399-2

PROJEKTY KOMPARATYSTYKI

 

 


zapowiedź
Ankoku butō Hijikaty Tatsumiego teatr ciała-w-kryzysie
Autor: Katarzyna Julia Pastuszak
Rok wydania: 2014

 

Książka Ankoku butō Hijikaty Tatsumiego - teatr ciała-w-kryzysie prezentuje się jako wyjątkowe pod każdym względem, wnikliwe studium ankoku butō (dosł. taniec ciemności) Hijikaty Tatsumiego, wielkiego japońskiego artysty i protoplasty nowatorskiego gatunku sztuki, jakim jest butō. Stanowi ona jednocześnie niezwykle cenne kompendium wiedzy na temat genezy, rozwoju i obecnej kondycji tego wielonurtowego, złożonego zjawiska, którym fascynuje się cały współczesny świat tańca. [dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi]

 


zapowiedź
Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim. Tom II: Mosty traktu poznańskiego
Red.: Andrzej Kola, Gerard Wilke
Rok wydania: 2014

 

Niniejsza publikacja stanowi prezentację wyników badań archeologicznych prowadzonych w ostatnich kilkudziesięciu latach na reliktach mostu tzw. „poznańskiego”, tj. mostu łączącego gród na Ostrowie Lednickim z dawnym  traktem lądowym w kierunku Poznania.

 


zapowiedź
K O N T O
OGŁOSZENIA
N E W S L E T T E R
Jeżeli chcesz otrzymywać mailem informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail :
KATALOG
B E S T S E L L E R

Pozostałe :


Paczkomaty InPost