pln  euro  usd  Polski  Angielski 
trona główna ydawnictwo ktualności siążki A-Z -książki ak zamawiać ontakt la Autorów
W Y S Z U K I W A R K A
K A T E G O R I E
KSIĄŻKI TYGODNIA
Kategoria : ZAPOWIEDZI 2014
Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim. Tom II: Mosty traktu poznańskiego
Red.: Andrzej Kola, Gerard Wilke
Rok wydania: 2014

 

Niniejsza publikacja stanowi prezentację wyników badań archeologicznych prowadzonych w ostatnich kilkudziesięciu latach na reliktach mostu tzw. „poznańskiego”, tj. mostu łączącego gród na Ostrowie Lednickim z dawnym  traktem lądowym w kierunku Poznania.

 


zapowiedź
Głębokie przeświadczenie/przekonanie. Jak stałem się Europejczykiem
Autor: Bernard Guetta
Rok wydania: 2014
ISBN: 97883-242-2374-9

 

BIBLIOTEKA PROFESORA BRONISŁAWA GEREMKA

 

Być może jest za późno. Być może jest już za późno, aby Europejczycy pojednali się z Europą, ale ja nie daję na to mojej zgody. Nie zgadzam się by opuszczać ręce, gdyż moim głębokim przekonaniem jest to, że choćby nie wiem jak bardzo żałosny był stan Unii, to jej narody i tak miałyby wszystko do stracenia, gdyby odwróciły się od niej tylko dlatego, że na drodze tej jest tak wiele przeszkód.  Wykładając więc karty na stół będę w tej książce bronił europejskiej ambicji. Uczynię to jako analityk zajmujący się międzynarodowym układem sił, ale nade wszystko, jako świadek tak wielu historycznych przemian uznawanych za niemożliwe, że zdążyłem się już nauczyć, że nic nie jest niemożliwe, jeśli się tego naprawdę chce. Chciałbym więc opowiedzieć o drodze, którą przeszedłem, — opowiedzieć o tych chwilach w moim życiu, które od czasów dzieciństwa po rewolucje arabskie, przechodząc przez Solidarność i upadek Związku Sowieckiego, uczyniły ze mnie Europejczyka, wierzącego wściekle, że nie wolno pozwolić cofać się naszemu kontynentowi, i że należy wzmacniać jego narody budując, wbrew i na przekór wszystkiemu, ich polityczną jedność.

Bernard Guetta

 

Cena detaliczna: 42,00 zł


zapowiedź
Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement. Część 2
Red.: Marcin Szeląg
Rok wydania: 2014
ISBN: 97883-242-2624-5
Format: B5
Okładka: miękka ze skrzydełkami

 

MUZEOLOGIA. Teoria - praktyka - podręczniki

 

Tom pierwszy składa się z wypowiedzi pracowników muzeów w Polsce na temat edukacji muzealnej. Cześć pierwsza to zapis dyskusji środowiska edukatorów muzealnych, w której ogniskują się główne problemy przed jakimi w praktyce stają osoby zajmujące się edukacją muzealną w Polsce. Stanowi ona efekt seminariów problemowych poświęconych muzeom i edukacji zorganizowanych przez Forum Edukatorów Muzealnych w 2012 roku. Dyskusja obejmuje takie zagadnienia jak współpraca wewnątrz muzeów oraz ze szkołami, potrzeba profesjonalizacji edukacji muzealnej, jej teoretycznych podstaw, oczekiwań publiczności, poszerzanie pola oddziaływania edukacji muzealnej, marketingu w muzeum, zagadnień bezpośrednio wpływających na jakość edukacji w praktyce muzealnej. Ponadto składają się na nią komentarze muzealników na temat rekomendacji dotyczących edukacji w muzeach, które zamieszczone zostały w pierwszym w Polsce raporcie poświęconym kondycji edukacji muzealnej (Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, 2012). Część druga składa się z wywiadów z dyrektorami warszawskich muzeów i galerii na temat edukacji muzealnej. Swoje poglądy na temat tego czym jest edukacja muzealna, jakie są jej cele i rola, kim jest edukator, a także planów rozwoju edukacji prezentują dyrektorzy m.in. Muzeum Narodowego, Zamku Królewskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Centrum Sztuki Współczesnej.
Tom drugi rozwija wnioski Raportu o stanie edukacji muzealnej w Polsce, konkluzje dyskusji na jego temat prowadzonych w środowisku muzealnym oraz uwzględnia opinie i uwagi na temat edukacji formułowane przez dyrektorów muzeów. Poprzez pryzmat teoretycznych studiów poświęconych edukacyjnemu wymiarowi instytucji muzealnych oraz na podstawie przykładów praktycznych omawiane są takie kwestie jak modele edukacji realizowane w polskich muzeach, zagadnienia edukacyjnego wymiaru wystaw, komunikacji, interpretacji, partycypacji, ewaluacji, zarządzania. Ukazanie praktycznej strony tych zagadnień w świetle teoretycznych studiów muzealnych służy wskazaniu najważniejszych obszarów problemowych, których rozwój pozwala na zmiany muzeów, wspomagając ich otwarcie na edukację. Tom zamyka propozycja rozwoju obecnej jak i przyszłej kadry muzeów, której celem jest wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności muzealników na rzecz pełniejszego wykorzystania potencjału edukacyjnego muzeów w Polsce.

 

Cena detaliczna: 39,00 zł


zapowiedź
Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement. Część 1
Red.: Marcin Szeląg
Rok wydania: 2014
ISBN: 97883-242-2619-1
Format: B5
Okładka: miękka ze skrzydełkami

 

MUZEOLOGIA. Teoria - praktyka - podręczniki

 

Tom pierwszy składa się z wypowiedzi pracowników muzeów w Polsce na temat edukacji muzealnej. Cześć pierwsza to zapis dyskusji środowiska edukatorów muzealnych, w której ogniskują się główne problemy przed jakimi w praktyce stają osoby zajmujące się edukacją muzealną w Polsce. Stanowi ona efekt seminariów problemowych poświęconych muzeom i edukacji zorganizowanych przez Forum Edukatorów Muzealnych w 2012 roku. Dyskusja obejmuje takie zagadnienia jak współpraca wewnątrz muzeów oraz ze szkołami, potrzeba profesjonalizacji edukacji muzealnej, jej teoretycznych podstaw, oczekiwań publiczności, poszerzanie pola oddziaływania edukacji muzealnej, marketingu w muzeum, zagadnień bezpośrednio wpływających na jakość edukacji w praktyce muzealnej. Ponadto składają się na nią komentarze muzealników na temat rekomendacji dotyczących edukacji w muzeach, które zamieszczone zostały w pierwszym w Polsce raporcie poświęconym kondycji edukacji muzealnej (Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, 2012). Część druga składa się z wywiadów z dyrektorami warszawskich muzeów i galerii na temat edukacji muzealnej. Swoje poglądy na temat tego czym jest edukacja muzealna, jakie są jej cele i rola, kim jest edukator, a także planów rozwoju edukacji prezentują dyrektorzy m.in. Muzeum Narodowego, Zamku Królewskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Centrum Sztuki Współczesnej.
Tom drugi rozwija wnioski Raportu o stanie edukacji muzealnej w Polsce, konkluzje dyskusji na jego temat prowadzonych w środowisku muzealnym oraz uwzględnia opinie i uwagi na temat edukacji formułowane przez dyrektorów muzeów. Poprzez pryzmat teoretycznych studiów poświęconych edukacyjnemu wymiarowi instytucji muzealnych oraz na podstawie przykładów praktycznych omawiane są takie kwestie jak modele edukacji realizowane w polskich muzeach, zagadnienia edukacyjnego wymiaru wystaw, komunikacji, interpretacji, partycypacji, ewaluacji, zarządzania. Ukazanie praktycznej strony tych zagadnień w świetle teoretycznych studiów muzealnych służy wskazaniu najważniejszych obszarów problemowych, których rozwój pozwala na zmiany muzeów, wspomagając ich otwarcie na edukację. Tom zamyka propozycja rozwoju obecnej jak i przyszłej kadry muzeów, której celem jest wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności muzealników na rzecz pełniejszego wykorzystania potencjału edukacyjnego muzeów w Polsce.

 

Cena detaliczna: 39,00 zł


zapowiedź
Pisma wybrane. Wiek XX
Autor: Jerzy Łojek
Rok wydania: 2014

 

Jerzy Łojek był historykiem trzech stuleci, autorem niestroniącym od kontrowersyjnych poglądów, piszącym znakomitą literacką polszczyzną, poruszającym najbardziej sporne zagadnienia historii Polski, między innymi problemy polityki zagranicznej Sejmu Wielkiego (1788—1792), genezy i szans Powstania Listopadowego (1830—1831), czy też dylematy polityki zagranicznej II RP. Przygotowany przez prof. Marka Kornata „Wybór pism” uwzględnia najistotniejsze i reprezentatywne pozycje w jego dorobku naukowym. Kompozycja edycji zakłada przewagę prac ściśle naukowych, ale nie wykluczając istotnego udziału publicystyki historycznej.


zapowiedź
K O N T O
WYDARZENIA
OGŁOSZENIA
N E W S L E T T E R
Jeżeli chcesz otrzymywać mailem informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail :
KATALOG
B E S T S E L L E R

Pozostałe :


Paczkomaty InPost