pln  euro  usd  Polski  Angielski 
trona główna ydawnictwo ktualności siążki A-Z -książki ak zamawiać Regulamin sklepu ontakt la Autorów owarzystwo
W Y S Z U K I W A R K A
K A T E G O R I E
KSIĄŻKI TYGODNIA

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
UNIVERSITAS

 

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS zostało założone w 1989 roku przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Universitas jest jednym z najważniejszych i najwyżej cenionych wydawnictw naukowych w Polsce. Specjalizuje się w publikowaniu książek naukowych i popularnonaukowych z dziedziny humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii literatury, historii sztuki, nauki o języku.

Do naszych czołowych serii wydawniczych należą Horyzonty Nowoczesności, Język Polski dla Cudzoziemców, Modernizm w Polsce, Ars Vetus et Nova.

W ostatnich latach dużą część oferty Universitas zajmują tłumaczenia książek popularnonaukowych, przede wszystkim poświęconych sztuce. Nakładem TAiWPN Universitas ukazały się m.in. bestsellerowe "Jak czytać malarstwo" Patricka de Ryncka, "Jak czytać malarstwo współczesne" Jona Thompsona, czy "Wiedza tajemna. Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów" Davida Hockneya.

 

 

 

Inne wybrane serie wydawnicze TAiWPN UNIVERSITAS:

 

HORYZONTY NOWOCZESNOŚCI - seria wyróżniona nagrodą „Literatury na świecie” za rok 2001 w dziedzinie za inicjatywę wydawniczą. To jedna z najważniejszych polskich serii wydawniczych poświęconych najnowszym tendencjom metodologicznym w badaniach nad kulturą oraz prezentacji studiów nad tymi nurtami w literaturoznawstwie, teorii, filozofii i historii kultury, których specyfikę określają horyzonty nowoczesności. Entuzjastyczne przyjęcie serii przez czytelników świadczy o tym, że trudno dziś wyobrazić sobie teoretycznokulturową refleksję bez odwołania do filozoficznego i estetycznego pojęcia nowoczesności.

KLASYCY WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ MYŚLI HUMANISTYCZNEJ

Wybór prac prezentujący dokonania polskich uczonych w dziedzinie humanistyki. Tomy poświęcone wybitnym humanistom opracowane przez uznanych specjalistów-literaturoznawców:

Prace Marii Dłuskiej – red. Stanisław Balbus

Prace Michała Głowińskiego – red. Ryszard Nycz

Prace Marii Janion – red. Małgorzata Czermińska

Prace Henryka Markiewicza – red. Stanisław Balbus

Prace Janusza Sławińskiego – red. Włodzimierz Bolecki

Prace Janusza Tazbira – red. Stanisław Grzybowski

 

 

JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW

To najobszerniejsza dostępna na rynku wydawniczym seria do nauki języka polskiego dla cudzoziemców pod redakcją prof. Władysława Miodunki.

Seria obejmuje:

1 - książki dla różnych poziomów znajomości języka

2 - kompleksowy program nauczania języka polskiego

3 - książki dla różnych grup wiekowych

4 - książki w różnych wersjach językowych (obecnie dostępne wersje: polska i angielska, w planie wydanie wersji niemieckiej).

 

Seria została przygotowana w oparciu o najnowsze osiągnięcia glottodydaktyki oraz zgodnie z wymogami systemu certyfikacji znajomości języka polskiego. Podręczniki z serii Język polski dla cudzoziemców opracowywane są w oparciu o standardy Unii Europejskiej w zakresie nauczania języków obcych.

 

DZIENNIKARSTWO – prezentuje książki adresowane przede wszystkim do adeptów sztuki dziennikarskiej, zarówno tych profesjonalnych, jak i tych którzy chcą w przyszłości pracować w tym zawodzie.

 

Omówiono tu:

1. konkretne zagadnienia warsztatu dziennikarskiego poszczególnych mediów, w tym m.in.:

o specyfika pracy reportera: warsztat, Ľródła informacji, proces rekonstrukcji zdarzeń, rolę wywiadu dziennikarskiego i dokumentu

o genologię i retorykę dziennikarską, językowy i retoryczny aspekt poprawnie tworzonych tekstów prasowych

 

2. problemy towarzyszące dziennikarstwu:

o public relations, reklamę w mediach, prawo prasowe i autorskie

o kwestię granice wolności mediów,

o wiarygodności, prawdy i pojawiających się w tej pracy dylematów

 

3. rady dla tych, którzy podejmują pierwszą pracę w redakcji

 

Książki powstały jako próba zebrania doświadczeń, zdobytych w trakcie pracy dydaktycznej redaktorów serii na Wydziale Humanistycznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz w Pracowni Dziennikarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
K O N T O
WYDARZENIA
OGŁOSZENIA
N E W S L E T T E R
Jeżeli chcesz otrzymywać mailem informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail :

Zapisuję się   Wypisuję się
KATALOG
Paczkomaty InPost