Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS zostało założone w 1989 roku przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jesteśmy jednym z najważniejszych i najwyżej cenionych wydawnictw naukowych w Polsce. Specjalizujemy się w publikowaniu książek naukowych i popularnonaukowych z dziedziny humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii literatury, historii sztuki, nauki o języku, filozofii oraz fotografii. Istotną częścią naszej oferty są również książki historyczne, wydawnictwa albumowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla cudzoziemców.

Do grona naszych autorów zaliczyć możemy m.in. Dipesha Chakrabarty’ego, Johna J. Mearsheimera, Kennetha N. Waltza, Henry’ego Kissingera, Stanisława Cata-Mackiewicza, Aleksandra Bocheńskiego, Mirosława Hermaszewskiego, Ryszarda Krynickiego, Adama Zagajewskiego, Bronisława Maja, Marcina Świetlickiego, Stanisława Waltosia, Franciszka Ziejkę, Tadeusza Lubelskiego, Andrzeja Romanowskiego, Pawła Dybla, Wojciecha Bałusa, Sławomira Łotysza, Stanisława Mędaka, Beatę Halicką, Jana Sowę, Bronisława Łagowskiego, Jacka Purchlę, Urszulę Glensk czy Andrzeja Nowakowskiego.

Duża część naszych publikacji ukazuje się w specjalnych seriach tematycznych, prowadzonych przez wybitnych znawców tematu. Warto wśród nich wymienić: Horyzonty Nowoczesności, Poezje, Historia i Polityka, Pisma Wybrane Stanisława Cata-Mackiewicza, Horyzonty Kina, Język Polski jako Obcy, Albumy Andrzeja Nowakowskiego, Ars Vetus et Nova, Historia Życia, Projekty Komparatystyki, Modernizm w Polsce, Krytyka XX i XXI wieku, Edukacja Nauczycielska Polonisty, Nowy Regionalizm w Badaniach Literackich, „Glotto-Logo”, Horyzonty Współczesnej Archeologii, Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych i in.

Statut Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS

Numer KRS: 0000058323

Członkowie założyciele działając w głębokim przekonaniu, o konieczności podjęcia wspólnego wysiłku dla poszerzenia możliwości i stworzenia różnorodnych form publikowania rezultatów własnych badań pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uczelni krakowskich i polskich postanawiają założyć Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Loading...