Z polskim na Ty. Podręcznik do nauki języka polskiego (B1)
Z polskim na Ty. Podręcznik do nauki języka polskiego (B1)
ISBN
978-83-242-3902-3
ISBN E-book
978-83-242-1582-9
Rok wydania
2014, 2022
Liczba stron
296
Format
B5 (160x240)
Oprawa
miękka
Książka
-20%
44,95 zł
56,19 zł
Duża ilość w magazynie
E-book (pdf)
27,62 zł
Materiały dźwiękowe do pobrania
Kupujesz u wydawcy
Szybka wysyłka
Bezpieczne transakcje

Z polskim na ty - to podręcznik przeznaczony do nauki języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców na stopniu Progowym (czyli najwyższym dla początkujących). Jego celem jest odświeżenie lub przekazanie koniecznej wiedzy o języku polskim, jej uporządkowanie i ugruntowanie w taki sposób, aby umożliwić uczącemu się przejście na poziom średnio zaawansowany. Jest także przydatny dla osób, które znają polski z domu („ze słuchu”), czyli nie uczyły się go na regularnych kursach.
Program „Z polskim na ty” powstał w oparciu o „Opis kompetencji w języku polskim jako obcym na poziomie progowym” , ale podkreślić należy, że zastosowano tu słownictwo wykraczające poza ten poziom.
Z polskim na ty składa się z dwóch części - gramatycznej i blokowej. Materiał gramatyczny został podany w uproszczeniu, gdyż ma on stanowić powtórkę lub podstawę do ugruntowania posiadanych umiejętności z zakresu gramatyki polskiej. Nacisk został położony na praktyczne zastosowanie wiadomości gramatycznych; jest dużo przykładów, które służą m.in. rozwiązywaniu następujących po nich licznych ćwiczeń, które są zróżnicowane jeśli chodzi o typy i stopień trudności. Każda lekcja zawiera ćwiczenia na tekstach ciągłych i dialogach oraz ćwiczenia tłumaczeniowe.
Część druga ma za zadanie nauczyć słownictwa, rozumienia tekstów i pisemnego komunikowania się oraz rozwijać umiejętność mówienia i słuchania. na przykładzie wybranych zagadnień (cykli tematycznych). W części tej duży nacisk kładzie się na umiejętność pisania, która znakomicie kształtuje kompetencję językową przy jednoczesnym rozwijaniu pozostałych sprawności językowych, uczy także śmiałości w wyrażaniu swoich opinii, o co łatwiej niż w wypowiedzi ustnej, ponieważ popełniane błędy nie są tak widoczne (słyszalne). Przygotowując wypowiedź pisemną, studenci mają więcej czasu do namysłu i możliwość autokorekty. Przy współpracy z nauczycielem przyswajają sobie też w pewnym zakresie język literacki. Potrzeba opanowania sprawności pisania jest przez wielu uczących się nieuświadamiana aż do pierwszego testu czy egzaminu – wtedy staje się koniecznością.
W podręczniku Z polskim na ty zostały zamieszczone teksty autentyczne lub w niewielkim stopniu opracowane. Teksty wymagają wykonania na nich różnorodnych operacji (uzupełnienia, uporządkowania, odpowiedzi na pytania, transformacji, itp.), co służy urozmaiceniu pracy i większemu zaangażowaniu studentów. Przede wszystkim jednak teksty te stanowią dla uczących się pewien wzorzec, na podstawie którego mogą wykonywać zadania pisemne w parach, grupkach i samodzielnie.
Z podręcznika można korzystać w całości albo tylko z części gramatycznej lub blokowej. Może on być także przydatny we wprowadzaniu materiału gramatycznego na lekcjach dla początkujących. Kolejność przerabiania tematów w podanym układzie nie jest obowiązkowa, ale sugerowana. Na początku wprowadzono tematy, które są potrzebne przy nawiązywaniu znajomości i integracji, a więc zainteresowania, ulubione rozrywki i sposoby spędzania wolnego czasu.
Pliki dźwiękowe z nagranymi tekstami i ćwiczeniami tekstowymi wspomagającymi rozwijanie umiejętności słuchania są do pobrania za pomocą linków, znajdujących się w nagłówku tego opisu. Przy pomocy tej ilustracji dźwiękowej studenci mogą ćwiczyć wymowę i przyzwyczajać się do innych głosów i sposobów mówienia, a nauczyciel może wykorzystać większość nagranych tekstów do ćwiczeń według własnego uznania i zgodnie z potrzebami uczących się. Na końcu zamieszczono klucz do ćwiczeń, co ułatwi samodzielną pracę z podręcznikiem. W pierwszej części podręcznika wykorzystano rysunki Andrzeja Mleczki oraz żarty z Vademecum ucznia ilustrujące poszczególne zagadnienia gramatyczne, a w drugiej „humory zeszytów” związane z omawianymi tematami, co dodatkowo wprowadza element kompetencji socjokulturowej.

 

A textbook for threshold learning of Polish

The students using this book will not be starting from scratch, but rather refreshing and organizing knowledge and skills which have become forgotten, or adopting and fixing that which was not previously mastered. This textbook is also addressed to those foreigners who use Polish on a day to day basis, but did not study it formally during regular coursework.

The book is divided into two parts: the grammatical which contains an easy to understand commentary, numerous examples, and various exercises; and the mosaic part the goal of which is to deepen a familiarity with vocabulary as well as to develop linguistic skills, especially the ability to write in Polish

 

Polnischlehrbuch für das Kontaktschwellenniveau

Die Lerner, die nach diesem Lehrwerk greifen werden, sind keine klassischen „Nullanfänger". Sie frischen vielleicht nur ihr vergessenes Wissen wieder auf und ordnen es, oder sie stellen das sprachliche Wissen, das sie auf einem Basisniveau bereits besitzen, auf ein solides Fundament, um Mittelstufenniveau zu erreichen. Dieses Polnisch-Lehrwerk richtet sich auch an Lerner, die Polnisch im Alltag zwar längst benutzen, es sich aber nie im Unterricht systematisch angeeignet haben.

Das Lehrwerk besteht aus zwei Teilen: einem grammatischen Teil mit einem verständlich geschriebenen Grammatikkommentar, vielen Beispielen und Übungen aller Art, und einem Mosaikteil zur Erweiterung des Wortschatzes und Entwicklung der einzelnen Sprachfertigkeiten, insbesondere des Schreibens.

 


Podręczniki UNIVERSITAS są zgodne z zasadami certyfikacji języka polskiego jako obcego 

WSTĘP

CZĘŚĆ I  – GRAMATYCZNA

WPROWADZENIE DO CZĘŚCI I ____________________________________22

I. Narzędnik _____________________________________________________37

Ćwiczenia_______________________________________________________ 41

II. Stopniowanie przymiotników _____________________________________ 47

Ćwiczenia_______________________________________________________ 50

III. Biernik ______________________________________________________54

Ćwiczenia_______________________________________________________ 59

IV. Czasownik – koniugacje ________________________________________65

Ćwiczenia_______________________________________________________ 69

V. Czas przeszły __________________________________________________72

Ćwiczenia_______________________________________________________ 74

VI. Mianownik – liczba mnoga _______________________________________78

Ćwiczenia_______________________________________________________ 80

VII. Przysłówek __________________________________________________86

Ćwiczenia_______________________________________________________ 86

Stopniowanie przysłówków ________________________________________   87

Ćwiczenia_______________________________________________________ 90

VIII. Nieosobowe formy czasownika _________________________________93

Ćwiczenia_______________________________________________________ 94

IX. Dopełniacz ___________________________________________________ 98

Ćwiczenia______________________________________________________ 104

X. Czas przyszły _________________________________________________113

Czas przyszły złożony ____________________________________________ 113

Ćwiczenia______________________________________________________ 114

Czas przyszły prosty _____________________________________________ 116

Ćwiczenia______________________________________________________ 117

XI. Aspekt czasowników __________________________________________121

Ćwiczenia______________________________________________________ 123

XII. Miejscownik _________________________________________________128

Ćwiczenia______________________________________________________ 132

XIII. Tryb przypuszczający (warunkowy) _____________________________139

Ćwiczenia______________________________________________________ 141

XIV. Strona zwrotna czasowników ___________________________________146

Ćwiczenia______________________________________________________ 147

XV. Tryb rozkazujący _____________________________________________151

Ćwiczenia______________________________________________________ 153

XVI. Celownik ___________________________________________________159

Ćwiczenia______________________________________________________ 162

6

ANEKS ________________________________________________________ 167

Wołacz _________________________________________________________167

Rzeczowniki o nietypowej odmianie _________________________________ 168

CZĘŚĆ II – MOZAIKOWA

I. ZAINTERESOWANIA I ROZRYWKI ______________________________ 170

Ćwiczenia ______________________________________________________ 171

II. SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU _______________________ 176

Ćwiczenia ______________________________________________________ 176

III. OPIS WYGLĄDU _____________________________________________ 185

Ćwiczenia ______________________________________________________ 186

IV. CECHY CHARAKTERU ________________________________________ 191

Ćwiczenia ______________________________________________________ 191

V. PORÓWNYWANIE ____________________________________________ 196

Ćwiczenia ______________________________________________________ 197

VI. RODZINA ___________________________________________________ 202

Ćwiczenia ______________________________________________________ 202

VII. CHOROBY __________________________________________________210

Ćwiczenia ______________________________________________________ 212

VIII. POGODA __________________________________________________ 219

Ćwiczenia ______________________________________________________ 220

IX. PORY ROKU _________________________________________________ 225

Ćwiczenia ______________________________________________________ 225

X. OPIS ________________________________________________________ 231

Ćwiczenia ______________________________________________________ 232

XI. POZDROWIENIA ____________________________________________ 237

Ćwiczenia ______________________________________________________ 240

XII. ŻYCZENIA _________________________________________________243

Ćwiczenia ______________________________________________________ 249

XIII. LISTY PRYWATNE __________________________________________ 253

Ćwiczenia ______________________________________________________ 256

XIV. LISTY PRYWATNE (CD.) _____________________________________ 261

Ćwiczenia ______________________________________________________ 261

XV. LISTY URZĘDOWE __________________________________________ 267

Ćwiczenia ______________________________________________________268

Klucz do ćwiczeń ________________________________________________274

 

Bibliografia _____________________________________________________293

Ewa Lipińska

Dr hab. pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Związana z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Odbywała staż w Wydziale Komunikacji w australijskim Uniwersytecie w Wollongong jako oraz pracowała na Uniwersytecie Macquarie w Sydney jako lektor języka polskiego i w Sobotniej Szkole Polskiej w Wollongong gdzie prowadziła zajęcia z zakresu nauki języka, kultury i geografii Polski. Pracowała również w zespole ds. opracowywania testów certyfikatowych i egzaminowania przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, prowadziła warsztaty szkoleniowe w kraju i za granicą, popularyzujące testy biegłości z języka polskiego jako obcego, brała także udział w przeprowadzaniu egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. jest członkiem Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego Jako Obcego oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie. Jej najbardziej znane prace to: Kiedyś wrócisz tu... (1997), Z polskim na ty (2003), Księżyc w butonierce (2004), Z ziemi włoskiej do Polski (2010), Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności (2003), ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (2005) oraz Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2 (2011).

Opinie o książce
0 opinie
Zaloguj się, aby dodać opinię
Z polskim na Ty. Podręcznik do nauki języka polskiego (B1)
Książka
-20%
44,95 zł
56,19 zł
Duża ilość w magazynie
E-book (pdf)
27,62 zł
Materiały dźwiękowe do pobrania
Dostawa
Dostawa
InPost (paczkomat)
od 10.00 zł
Pocztex Punkt (punkt odbioru)
od 10.00 zł
Pocztex 2.0 Kurier
od 10.00 zł
Pocztex 2.0 Kurier (pobranie)
od 15.00 zł
DPD Kurier
od 12.00 zł
DPD Kurier (pobranie)
od 17.00 zł
Odbiór osobisty (Kraków, Żmujdzka 6B)
0.00 zł
Wysyłka elektroniczna (e-booki)
0.00 zł

Z tej samej kategorii

Loading...