Wykłady o kulturze, tom 1-2
Wykłady o kulturze, tom 1-2
ISBN
978-83-242-3692-3
ISBN E-book
978-83-242-6598-5
Rok wydania
2021
Premiera
2021-12-10
Liczba stron
t. 1 - 552+18 il., t. 2 - 780+6 il.
Format
160x240
Książka
Niedostępna
Powiadom o dostępności
Zapisując się akceptuję RODO i regulamin strony
E-book (epub, mobi, pdf)
39,05 zł
Kupujesz u wydawcy
Szybka wysyłka
Bezpieczne transakcje

Książka papierowa dostępna w "DRUKU NA ŻYCZENIE" na stronie www.wyczerpane.pl

https://www.wyczerpane.pl/wyklady-o-kulturze-tom-1-i-2-komplet.html

https://www.wyczerpane.pl/wyklady-o-kulturze-tom-1.html

https://www.wyczerpane.pl/wyklady-o-kulturze-tom-2.html

 

To nie jest książka o kulturoznawstwie, lecz o kulturze. Zawiera wprawdzie obszerną prezentację metod i osiągnięć badawczych, ale jej głównym przedmiotem jest sama kultura (czy kultury) w rozmaitych przejawach; strukturach społecznych, operowaniu czasem i przestrzenią, rolach i koncepcjach jednostki, systemach wartości, symbolach i ich funkcjonowaniu. Oparta na rzeczywistych wykładach dla studentów polonistyki, została przez autora znacznie rozbudowana, wzbogacona i – na ile było to możliwe – uaktualniona. Jest tu wiele prób diagnozy, ale jeszcze więcej pytań, pozornie naiwnych, lecz fundamentalnych, i paradoksów, niekiedy niedostrzeganych – także przez naukę. Są propozycje systematyki i anegdotyczne „ekskursy”, przykłady z kultur odległych i z życia codziennego, wycieczki na tereny nauk przyrodniczych i obserwacje zebrane przez autora.
Z opisu książki

W „kultowej” książce mego dzieciństwa, marynistycznych wspomnieniach kapitana Borchardta, który w młodości studiował prawo, jest scena egzaminu na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Jeden z ekscentrycznych profesorów pyta studenta o to, co można, rozejrzawszy się wkoło z wieży wileńskiego kościoła św. Janów, ujrzeć w dole oczyma prawnika. Właściwa odpowiedź brzmi: „Przedmioty i podmioty stosunków prawnych”. (Anegdota ta znana jest też przynajmniej w wersji krakowskiej).
Marzeniem autora tej książki jest, by Czytelnikowi spoglądającemu – bezpośrednio, poprzez lektury, media czy rozmowy – na bogactwo otaczającej kultury, własnej i cudzej, dawnej i dzisiejszej, pomogła ona dostrzec fakty i tendencje, wielość odniesień, funkcji i sensów, obfitość poznawczych perspektyw i nieuchronnie towarzyszących im kłopotów. A zarazem, by poprzez przedmioty zobaczył na owej metaforycznej wieży świętojańskiej siebie samego jako podmiot kultury – poznający, przeżywający, opisujący i tworzący. Zachęcam zatem do uważnej, spokojnej, i co istotne – niezbyt pośpiesznej lektury.

Autor przygotował nam dzieło o rozmiarach Wykładów o filozofii dziejów G.F.W. Hegla, z tą różnicą, że Hegel wykładał w nich swoją doktrynę historiozoficzną, zaś Augustyn przywołuje kilkadziesiąt doktryn sformułowanych w kilkunastu dyscyplinach i czyni to w sposób klarowny, zajmujący, potoczystym, bogatym i barwnym językiem, nie unikając swojego stanowiska.

prof. Stefan Bednarek, Uniwersytet Wrocławski

Wykłady Rafała Augustyna prezentują imponujące bogactwo przejawów świata kultury, które czerpie on ze swojej rozległej wiedzy o tym świecie – zarówno z prac badaczy, jak i z własnych obserwacji, doświadczeń, a nawet biografii. Sam czytałem ten obszerny tekst z niesłabnącym zainteresowaniem – jestem przekonany, że tak samo będzie z innymi czytelnikami.

prof. Grzegorz Godlewski, Uniwersytet Warszawski


Rafał Augustyn (ur. 1951) jest polonistą, krytykiem muzycznym i teatralnym, kompozytorem i organizatorem życia artystycznego. Absolwent i pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładał i wykłada tam „wiedzę o kulturze”, a także przedmioty z pogranicza literatury, teatru i muzyki. Ukończył też Akademię Muzyczną w Katowicach w klasie H.M. Góreckiego. Stypendysta m.in. Salzburg Seminar, Centre Acanthes we Francji i MacDowell Colony w USA. Autor programów w radiowej Dwójce, Trójce i TVP, współpracownik miesięcznika „Odra”. Laureat Jazzu nad Odrą, zdobywca trzech nominacji do Fryderyka, Nagrody Muzycznej Wrocławia oraz brązowego i srebrnego medalu „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. Członek Związku Kompozytorów Polskich i polskiego PEN Clubu. 

Spis treści

Tom I

Wstęp ..................................................................... 5

Podziękowania............................................................. 13

A. Pojęcie kultury. Nauka (nauki) o kulturze ............................... 17

A 1. Pojęcie kultury ...................................................... 19

Etymologia ......................................................... 21

Tematy kultury ...................................................... 26

Próba uogólnienia ................................................... 32

Wewnętrzna konfiguracja kultury ...................................... 37

Próba własna........................................................ 38

Kultura „jakaś” czy „czyjaś”? .......................................... 40

Metafora informatyczna .............................................. 41

Kultura a natura ..................................................... 44

Kultura a cywilizacja ................................................. 47

Gdzie nie ma kultury................................................. 52

Na zakończenie...................................................... 54

A 2. Nauka (nauki) o kulturze ............................................ 58

Paradygmaty ........................................................ 61

Dyscypliny centralne i ościenne ....................................... 63

Socjologia .......................................................... 68

Etnografia/Etnologia ................................................. 70

Historia ............................................................ 72

Archeologia ......................................................... 75

Językoznawstwo.................................................... 76

Religioznawstwo ................................................... 77

Psychologia ........................................................ 78

Biologia ........................................................... 79

Małżeństwa i rozwody .............................................. 79

Nauka, kultura, świadomość ......................................... 81

O czym w ogóle mówimy? ........................................... 82

Metafory optyczne.................................................. 83

Kwestia nazwy ..................................................... 84

B. Spójność kultury....................................................... 87

B 1. Płaszczyzny integracji kultury ....................................... 89

Podstawowe pytania ................................................ 94

Przygody kuchni szwedzkiej.......................................... 96

„Jestem Belgiem” i inne spotkania .................................... 98

Dziesięć punktów Raoula Narolla .................................... 100

Typ osobowości a kultura ............................................ 113

Europa według dziejów, wiary i napitków ............................. 114

Ekskurs: Europa, religia, architektura ................................. 122

To… trzecie kryterium .............................................. 123

B 2. Integracja kultury w wielkiej skali. Lud – naród – państwo............ 130

Z kronik sądowych ................................................. 130

Lud ............................................................... 134

Naród............................................................. 136

Naród, świadomość narodowa, język.................................. 148

Laboratorium latynoskie i tygiel bałkański ............................. 149

Naród a terytorium: reguła i wyjątki .................................. 152

Państwo ........................................................... 153

Ekskurs: państwo jak… ............................................. 155

Paradoksy współczesnej państwowości ................................ 157

C. Struktura i funkcja w kulturze. Grupy społeczne........................ 163

C 1. Kultura a struktura społeczna ....................................... 165

Kultura a struktura społeczna: problem wzajemnego usytuowania ........ 169

Typy więzi ......................................................... 170

Przykład: Rzym i „barbarzyńcy” ...................................... 174

„Tajne, widne i dwu-płciowe” ........................................ 178

„Swoi” i „obcy”, „my” i „oni” ....................................... 180

C 2. Grupy społeczne. Pokrewieństwo.

Rodzina i inne struktury ........................................... 183

Ławica i stado: grupy społeczne u zwierząt i ludzi ...................... 184

Grupy pierwotne ................................................... 186

Rodzina i małżeństwo ............................................... 189

Endo- i egzogamia .................................................. 197

Monogamia i poligamia ............................................. 200

Wielkość rodziny. Większe struktury pokrewieństwa .................... 201

Dziedziczenie biologiczne jako oś kultury.............................. 203

Więź pierwotna nieoparta na pokrewieństwie: grupy rówieśnicze,

grupy sąsiedzkie................................................. 205

Grupy odniesienia .................................................. 210

Dynamika grup. Tożsamość „naturalna” i „wymuszona”................. 213

Ekskurs: plac Św. Piotra i Wielka Krokiew ............................. 215

Tłum.............................................................. 216

D. Kultura i czas .......................................................... 219

D 1. Pojęcie czasu ....................................................... 221

Doświadczenie indywidualne......................................... 225

Czas filozofów ..................................................... 228

„Antropologia czasu”: siedem naiwnych pytań ......................... 232

Koncepcje czasu w różnych kulturach. Ewolucja poglądu na czas ......... 245

Kształt czasu ....................................................... 246

„Koło i spirala”..................................................... 250

„Schodki” ......................................................... 250

Sinusoida (lub wahadło) ............................................. 253

Podzielność i niepodzielność czasu .................................... 254

Ekskurs: kosmiczne oktawy .......................................... 255

Społeczne postawy wobec czasu ...................................... 256

Kultury polichroniczne i monochroniczne ............................. 257

D 2. Rachuba czasu i jej kulturowe konteksty ............................. 259

Funkcje pomiaru czasu .............................................. 261

Kwestionariusz Frazera .............................................. 266

Jednostki czasu: doba ............................................... 267

Rok ............................................................... 268

Punkty krytyczne ................................................... 271

Jednostki większe niż rok. Lata początkowe............................ 272

Miesiąc............................................................ 276

Tydzień............................................................ 281

Ekskurs: „Człowiek, który był Czwartkiem” ........................... 285

Podział dnia........................................................ 286

Dalszy podział godziny .............................................. 288

Ekskurs: kolacja w Pradze ........................................... 290

D 3. Indywidualna i zbiorowa perspektywa czasu. Tradycja................ 292

„Z pokolenia na pokolenie”?......................................... 299

Uprawomocnienie tradycji ........................................... 302

Zasady przekazu: tradycje ustne i pisane............................... 303

Ekskurs: tabakiera po pradziadku i autograf Napoleona ................. 304

Zasięg tradycji...................................................... 305

Głębokość tradycji .................................................. 306

Tradycja a tradycjonalizm............................................ 309

Zapominanie i celowy wybór tradycji ................................. 310

E. Kultura i przestrzeń .................................................... 315

E 1. Percepcja przestrzeni................................................ 317

„Rodzaje” przestrzeni ............................................... 321

Przestrzeń postrzegania jednostkowego................................ 321

Ekskurs: przestrzeń w zwierciadle prozy............................... 331

„Wymiary” przestrzeni .............................................. 332

Granica............................................................ 332

Miejsce centralne ................................................... 337

Kierunki........................................................... 345

Prawa–lewa ........................................................ 347

Góra–dół, przód–tył ................................................ 350

Kierunki „obiektywne”. Strony świata i ich symbolika................... 351

Na zakończenie: Królowa Europa .................................... 354

E 2. Miara i proporcje. Przestrzeń codziennego doświadczenia

a przestrzeń publiczna. Dom i jego symbolika ........................ 355

Miary ............................................................. 355

Proporcje .......................................................... 359

Odległości prywatne i publiczne ...................................... 363

Ekskurs: zakupy w Moskwie ......................................... 365

Zakupy na Long Island i msza w Wenecji .............................. 366

Budynek a otoczenie ................................................ 369

Dom .............................................................. 371

„Nie przez próg!”................................................... 377

Przestrzeń prywatna i publiczna domu ................................ 378

Gdzie chodzi król?.................................................. 380

Parter i piętra ...................................................... 382

Dom „nie do mieszkania” i dom „do pokazywania”..................... 383

E 3. Przestrzeń miasta (i wsi) ............................................ 385

„Jestem z miasta…”................................................. 385

Czynniki miastotwórcze ............................................. 388

Intra i extra muros .................................................. 400

Rewolucja przemysłowa i jej skutki ................................... 403

Operacje na mieście…............................................... 405

Ekskurs: „mówiące” gmachy Wiednia ................................. 408

„Ten gmach to ja”................................................... 410

Sklep na rogu ulicy a autostrada przez dzielnicę,

czyli Jacobs kontra Moses ........................................ 411

Śmierć i życie ulicy.................................................. 413

…o czym nie zdążymy opowiedzieć, a co jest kulturowo istotne: ......... 415

E 4. Kultura pokonuje przestrzeń ........................................ 417

„Stuprocentowy Amerykanin”........................................ 417

Typy dyfuzji. Dyfuzja a migracja ...................................... 419

Z ludźmi czy bez?................................................... 425

Zegarki w Szwajcarii i samowary w Tule............................... 427

Zwycięzcy i zwyciężeni .............................................. 429

F. Jednostka a kultura .................................................... 433

F 1. Zagadnienia wstępne. Terminologia.

Psychologiczne interpretacje kultury ................................. 435

„Ja” czyli kto? (razy dwadzieścia)..................................... 440

Od Piotra Iljicza do „Silnego” i „Pejota” ............................... 443

„Ja” razy dwa ...................................................... 448

Terminologia....................................................... 450

„Kim jestem” czy „kim bywam”? ..................................... 455

Kwestia roli społecznej .............................................. 457

Maska............................................................. 458

Tożsamość indywidualna a tożsamość zbiorowa ........................ 460

Psychologiczne interpretacje kultury .................................. 464

Behawioryzm ...................................................... 467

Psychoanaliza ...................................................... 470

Co z tego jest istotne dla nas? ........................................ 471

Obok Freuda i po nim: neopsychoanaliza a filozofia i krytyka kultury ..... 476

Jung .............................................................. 483

Koncepcje psychodynamiczne a zróżnicowanie kulturowe ............... 486

Polityczne tło psychoanalizy. Antypsychiatria i inne radykalne koncepcje . . 487

Psychokulturalizm/etnopsychologia ................................... 491

Psychologia poznawcza (kognitywna), psychologia postaci

i pokrewne kierunki ............................................. 493

F 2. Jednostka typowa, nietypowa i wybitna.............................. 495

Jednostka typowa a jej zmienność .................................... 496

Jednostka w czasie .................................................. 499

„Wszyscy jesteśmy buntownikami”? ................................... 500

Ekskurs: 99 centymetrów salonowej atrakcji ........................... 502

Patologiczne społeczeństwo? ......................................... 510

Ekskurs: „Lennon” zabija Lennona. Kulturowe konteksty

dwoistości jednostki ............................................. 512

Rola i struktura jednostki wybitnej.................................... 515

Kult bohaterów..................................................... 517

Bohaterowie bliscy i dalecy .......................................... 521

Przemiany bohaterów ............................................... 523

Monokult.......................................................... 526

Bohater a miejsce ................................................... 531

Glossa o kulcie (lub kultach) Chopina ................................. 532

Glossa druga: śmierć dwóch filantropek ............................... 533

Na zakończenie: od Lucjusza i Kandyda do Gardnera i Forresta Gumpa... 536

 

TOM II

G. Biologia a kultura ..................................................... 539

G 1. Antropogeneza i jej kulturowe konteksty............................. 541

Cechy „typowo ludzkie”?............................................ 544

Drzewa (czy krzaki?) genealogiczne ................................... 564

Hobbit z Indonezji.................................................. 565

Miejsce narodzin człowieka .......................................... 566

G 2. Ewolucja biologiczna a ewolucja kulturowa. Rasa a kultura........... 570

Gatunek – fakt czy hipostaza? ........................................ 570

Tempo i kierunki ewolucji ........................................... 576

Wielki Skok i naturalne eksperymenty................................. 578

Rozwój jednostki a rozwój gatunku ................................... 586

Rasa jako fakt biologiczny i problem kulturowy ........................ 588

„Jedna kropla krwi” ................................................ 592

Genetyka kultury i memetyka ........................................ 595

Metafora kuchenna ................................................. 597

Dzieci króla Salomona .............................................. 598

Geny kulturowe .................................................... 601

Metafora epidemiologiczna .......................................... 606

G 3. Człowiek a środowisko naturalne ................................... 608

Między ekosystemem w komórce a hipotezą Gai ....................... 609

Rośliny, zwierzęta, człowiek.......................................... 616

Mit homo oecologicus i model Diamonda ............................. 619

Udomowienie, oswojenie, niewolnictwo............................... 625

Zwierzęta i rośliny w otoczeniu człowieka: funkcje ..................... 631

Człowiek, który zjadł psa ............................................ 633

Ekskurs: dziki na pasach............................................. 638

Polityczne zaplecze poglądów ekologicznych ........................... 639

Zwierzę prawdziwe, sztuczne i imaginacyjne ........................... 641

Na zakończenie: malownicze ogrody i ptaszki w Utrechcie .............. 642

H. Kultura symboliczna – symbol w kulturze .............................. 645

H 1. Rodzaje i funkcje symboli........................................... 647

Etymologia i podstawowe określenia.................................. 648

Rodzaje znaków .................................................... 651

Syntagma, paradygmat i ich otoczenie. „Niepoetyczne miejsce”

i związane z nim kłopoty ......................................... 655

Między słowem a zdaniem ........................................... 662

O zdaniach „pełnych”, „niepełnych” i „minimalnych” .................. 648

Między duchem i materią pośredniczy… .............................. 666

Tekst kultury ....................................................... 669

Pięć naiwnych pytań ................................................ 670

Kto mówi?......................................................... 671

Do kogo mówi? .................................................... 675

Po co mówi? ....................................................... 677

O czym mówi? ..................................................... 681

Za pomocą czego mówi? ............................................ 685

Trzy ekskursy ...................................................... 687

Pytania o pochodzenia języka ........................................ 691

Po Adamie: język(i) Noego, jego synów i następców .................... 696

H 2. Mowa i pismo ..................................................... 700

Wyobraźmy sobie… ................................................ 700

Dostępność pisma .................................................. 702

Ekskurs: jak wygląda spójnik? ........................................ 706

Kto postawi na pismo? .............................................. 707

Ekskurs: wrześniowy poranek na dolnym Manhattanie.................. 710

„Literatura” oralna ................................................. 712

Perspektywa historyczna............................................. 713

Daleki Wschód ..................................................... 713

Grecja i Rzym ...................................................... 714

Żydzi i Biblia....................................................... 716

Arabowie .......................................................... 718

Europa chrześcijańska ............................................... 718

Późniejsza poezja oralna: romantyczni improwizatorzy

i swobodna twórczość w teatrze ................................... 721

Ustne – pisane, miejsca wspólne i różnice .............................. 723

Ekskurs: barua a soldani ............................................ 728

Dzieje pisma ....................................................... 730

Wreszcie – dźwięk .................................................. 735

Ekskurs: kolacja u Fryderyka......................................... 736

Od piktogramów do alfabetu – ciąg dalszy............................. 737

Akulturacja ortograficzna: stosowanie obcych systemów

zapisu do rodzimego języka....................................... 740

Nuż w bżuhu Formacji Nieżywych Schabuff ........................... 743

Kierunek pisma..................................................... 746

Ekskurs: dzieje jednego serduszka .................................... 747

Druk .............................................................. 749

Od Gutenberga do Zuckerberga – i co dalej?........................... 754

H 3. Język(i) a kultura(-y). Inne systemy symboliczne ..................... 758

Język (konkretny) a kultura .......................................... 759

…tak zwana hipoteza Sapira–Whorfa ................................. 762

Ekskurs: „Pani wie, kim ja jestem?” i „Dziecko mi zachorowało” ......... 769

Kontekst „niski” i „wysoki” .......................................... 772

Ekskurs: z życia zapożyczeń.......................................... 774

Gramatyka i pragmatyka ............................................ 777

Komunikacja niewerbalna i parawerbalna.............................. 778

Ekskurs: „figa”, „wał”, „fuck” i ich krewni............................. 778

Próby systematyzacji ................................................ 782

„Język kłamie głosowi… ............................................ 783

Język migowy i jego zróżnicowanie ................................... 787

Koszulka Podsiadły a kody mieszane .................................. 790

Symbol „w węższym rozumieniu”..................................... 792

Symbol a przekład .................................................. 799

Ekskurs: Madonny – „Nasza” i „Inna” ................................ 800

Jeszcze o dynamice symboli .......................................... 802

Ekskurs: dyplomacja jednej litery ..................................... 804

Grupy symboli ..................................................... 804

Petryfikacja i konwencjonalizacja symboli.............................. 805

Ale „skąd się biorą” symbole? ........................................ 806

I. Kultura i wartości ...................................................... 811

I 1. Wartości w kulturze: o czym mówimy? ............................... 813

Metafora jeździecka................................................. 820

Rodzaje wartości a wspólnota ........................................ 821

Wartości kluczowe .................................................. 830

„Życie jest lepsze niż śmierć”......................................... 830

„Zdrowie jest lepsze niż choroba” .................................... 837

„Wolność jest lepsza niż niewola” .................................... 838

„Dostatek jest lepszy niż ubóstwo”.................................... 840

„Edukacja jest lepsza niż ignorancja” .................................. 842

„Sprawiedliwość jest lepsza niż niesprawiedliwość” ..................... 844

Inne wartości....................................................... 846

Czego tu brakuje? .................................................. 852

Opozycje – dłuższa lista ............................................. 854

„Prawy umysł”: próby uporządkowania wartości kluczowych ........... 856

„…and no religion too” ............................................. 858

Ekskurs: „Your Body May Be a Temple,

But Mine’s An Amusement Park”.................................. 859

Źródła ............................................................ 862

I 2. Konfiguracje wartości i systemy moralne. Wzorce osobowe ............ 866

Jeszcze o wartościach kluczowych .................................... 870

Podręczniki ........................................................ 873

Dwa wzorce ....................................................... 875

Etos rycerski ....................................................... 876

Ekskurs: kodeks Boziewicza (i nie tylko)............................... 880

Etos mieszczański................................................... 883

Kwestia „etyki protestanckiej” ....................................... 886

Trzy rodzaje etosu mieszczańskiego ................................... 887

Ekskurs: Pionierzy i spadkobiercy i ich holenderskie domy .............. 889

Systemy wartości: trwałość, spójność, konflikty ........................ 889

Na zakończenie..................................................... 892

I 3. Autorytet w kulturze. Teksty kanoniczne.

Rola nauki w kulturze ............................................ 894

Przekaz wartości.................................................... 894

Funkcje społeczne autorytetu......................................... 896

Metafora radiowa .................................................. 898

Ekskurs: na posiedzeniu Komisji Programowej ......................... 899

„…Czy ten, kto o tym mówić nie pozwala?”

O autorytecie zamkniętym........................................ 901

Po drugiej stronie ................................................... 902

Teksty kanoniczne .................................................. 904

Próba typologii tekstów kanonicznych ................................ 911

Czemu nie Moja walka? ............................................. 914

Skarbnice tekstów .................................................. 916

Ekskurs polski: Pieśnioksiąg Woronicza, lista Tazbira

i ich byt fantomatyczny .......................................... 917

Kanon artystyczny .................................................. 921

Rola nauki w kulturze ............................................... 925

Przemiany funkcji nauki a postęp ..................................... 926

Ekskurs: campus i reszta świata....................................... 931

NOMA: agnostyk spotyka teologa .................................... 934

U mnie i u sąsiada: nauka, polityka, Polska ............................ 936

Na zakończenie..................................................... 937

I 4. Sprzeciw w kulturze................................................. 939

Kierunek i cel sprzeciwu............................................. 943

Historyczne formy sprzeciwu ........................................ 946

Anomia............................................................ 951

Terroryzm ......................................................... 952

Ekskurs: samotnik-społecznik z Connecticut ........................... 953

Społeczne zaplecze kontestacji. Środowiska, pokolenia,

centra i ich oddziaływanie ....................................... 954

Masowość kontestacji .............................................. 962

Uprawomocnienie kontestacji ........................................ 963

Ekskurs: Make love not war, czy Make love not war? ................... 968

Krytyka kontestacji ................................................. 969

Krytyka diagnozy: złudzenia kontestatorów............................ 969

Krytyka środków: zamknięcie przez otwarcie .......................... 971

Krytyka rezultatów: pustelnia i supermarket ........................... 973

Powrót do naiwnego pytania ........................................ 976

Historyczna perspektywa i trwałe rezultaty ............................ 977

Na zakończenie tego etapu… ........................................ 979

J. Społeczne uwarstwienie kultury ........................................ 981

J. Społeczne uwarstwienie kultury ....................................... 983

Czyja jest ta kultura? ................................................ 983

„Twoja mowa cię zdradza” ........................................... 992

Ekskurs: Szczepku i Tońku w słowniku gwary .......................... 993

Czy Nikifor był artystą ludowym? .................................... 997

„Czy ma pan cywilną czapkę?” ...................................... 1002

Kultura elitarna, czyli czyja? ........................................ 1004

Ekskurs: jubileusz „Amadeusza” .................................... 1009

Od Teatru Dionizosa do Wembley Stadium i z powrotem............... 1014

Kultura popularna ................................................. 1016

Szczególny przypadek muzyki ....................................... 1019

Subkultury ........................................................ 1020

Piramida prosta, odwrócona i inne figury geometryczne ................ 1024

Pro domo sua: kultura studencka .................................... 1026

Dzisiaj (a przynajmniej wczoraj) ..................................... 1030

K. Dzieje wiedzy o kulturze .............................................. 1033

K 1. Początki. Klasyfikacja. Orientacje historyczne ....................... 1035

Źródła i dopływy .................................................. 1036

Nowy Świat....................................................... 1040

Niezmienniki historyczne ........................................... 1044

Kilku prekursorów................................................. 1045

Lafitau ........................................................... 1045

Vico.............................................................. 1046

Rousseau ......................................................... 1048

Herder ........................................................... 1049

Antropologia nowoczesna: chronologia .............................. 1053

Ekskurs: Wiepersdorf i jego goście ................................... 1058

Wyprawy i badania terenowe........................................ 1063

Trzy (czy cztery) metafory .......................................... 1068

Próby klasyfikacji .................................................. 1069

Orientacje historyczno-porównawcze ................................ 1071

Ewolucjonizm ..................................................... 1072

Szkoła kulturowo-historyczna ....................................... 1076

Ekskurs: „Kon-Tiki”, czyli naukowa empiria do kwadratu .............. 1081

K 2. Funkcjonalizm. Szkoła „kultury i osobowości”.

Relatywizm. Strukturalizm ......................................... 1083

Funkcjonalizm..................................................... 1083

Funkcjonalizm klasyczny ........................................... 1084

Opozycja wobec funkcjonalizmu (wewnętrzna i zewnętrzna)............ 1093

Franz Boas........................................................ 1096

Antropolog na kozetce i w laboratorium.............................. 1099

Dalsze losy relatywizmu. Antropologia kognitywna

i pokrewne tendencje ........................................... 1108

Ekskurs: Pan Jerzy, jego osioł i żona.................................. 1114

Strukturalizm ..................................................... 1115

Lévi-Strauss… i kto jeszcze?......................................... 1126

K 3. „Naturalizm”. „Kryzys metanarracji” i co po nim ................... 1131

Darwinizm społeczny .............................................. 1132

Metafora sportowa ................................................ 1133

Antropologiczne habeas corpus...................................... 1138

„Kryzys metanarracji”: poststrukturalizm, postmodernizm,

dekonstrukcja i ich bliżsi i dalsi krewni ............................... 1141

„Sokal Hoax” ..................................................... 1149

Zmiana (zanik?) przedmiotu ........................................ 1151

Antropologia a religia .............................................. 1157

Antropologia a polityka ............................................ 1160

Różne „posty”, a zwłaszcza postkolonializm .......................... 1168

Komentarz subiektywny ............................................ 1175

Próby unifikacji.................................................... 1176

Konsiliencja ....................................................... 1177

Na zakończenie.................................................... 1179

L. Perspektywy kultury współczesnej ..................................... 1183

L. Perspektywy kultury współczesnej .................................... 1185

Antyutopie XX wieku i kwestia ich aktualności ....................... 1187

Główne tendencje: dialektyczna względna równowaga ................. 1189

Globalizacja ⇔ lokalizacja oraz Mobilność ⇔ Zamknięcie ............. 1192

Po jakiemu mówią w globalnej wiosce? ............................... 1197

Postmodernizm/relatywizm ⇔ fundamentalizm ....................... 1206

Maltuzjanizm ⇔ „Kornukopianizm” ................................ 1208

Szybkość ⇔ powolność ............................................ 1210

Ekskurs: wiadomość o Hermaszewskim i reklamy w NBC .............. 1212

Nowe produkty ⇔ stare firmy ...................................... 1215

Tempo w sztuce ................................................... 1218

Kult autentyku ⇔ Wszechobecność symulakrów ...................... 1220

Tematyzacja ⇔ hybrydyzacja ....................................... 1225

Kult osobowości ⇔ Ekstensje zmysłów i umysłu ...................... 1227

Inne cechy charakterystyczne kultury współczesnej ..................... 1232

„Schizo…”........................................................ 1235

Jeszcze raz metafora malarska ....................................... 1238

Próba definicji składanej ............................................ 1239

Na zakończenie .......................................................... 1241

Spis schematów, tabel, ilustracji i wykresów .............................. 1243

Spis ilustracji na wklejce ................................................. 1244

Bibliografia wraz z notą bibliograficzną .................................. 1247

Sigla biblijne ksiąg, o których mowa w tekście ........................... 1278

Indeks nazwisk .......................................................... 1279

 

Rafał Augustyn

Rafał Augustyn (ur. 1951) jest polonistą, krytykiem muzycznym i teatralnym, kompozytorem i organizatorem życia artystycznego. Absolwent i pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładał i wykłada tam „wiedzę o kulturze”, a także przedmioty z pogranicza literatury, teatru i muzyki. Ukończył też Akademię Muzyczną w Katowicach w klasie H.M. Góreckiego. Stypendysta m.in. Salzburg Seminar, Centre Acanthes we Francji i MacDowell Colony w USA. Autor programów w radiowej Dwójce, Trójce i TVP, współpracownik miesięcznika „Odra”. Laureat Jazzu nad Odrą, zdobywca trzech nominacji do Fryderyka, Nagrody Muzycznej Wrocławia oraz brązowego i srebrnego medalu „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. Członek Związku Kompozytorów Polskich i polskiego PEN Clubu.

Opinie o książce
0 opinie
Zaloguj się, aby dodać opinię
Wykłady o kulturze, tom 1-2
Książka
Niedostępna
Powiadom o dostępności
Zapisując się akceptuję RODO i regulamin strony
E-book (epub, mobi, pdf)
39,05 zł
Dostawa
Dostawa
InPost (paczkomat)
od 10.00 zł
Pocztex Punkt (punkt odbioru)
od 10.00 zł
Pocztex 2.0 Kurier
od 10.00 zł
Pocztex 2.0 Kurier (pobranie)
od 15.00 zł
DPD Kurier
od 12.00 zł
DPD Kurier (pobranie)
od 17.00 zł
Odbiór osobisty (Kraków, Żmujdzka 6B)
0.00 zł
Wysyłka elektroniczna (e-booki)
0.00 zł

Z tej samej kategorii

Loading...