Historia kina polskiego 1895-2014
Historia kina polskiego 1895-2014
ISBN
978-83-242-2707-5
Rok wydania
2015
Liczba stron
800
Format
B5 (170x244)
Książka
Niedostępna
Powiadom o dostępności
Zapisując się akceptuję RODO i regulamin strony
Kupujesz u wydawcy
Szybka wysyłka
Bezpieczne transakcje

Pod koniec 2008 roku ukazała się nakładem katowickiego wydawnictwa Videograf II książka Tadeusza Lubelskiego Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty – zawarte w jednym tomie syntetyczne ujęcie całych dziejów kina w Polsce. Wszechstronne omówienie znalazły w niej wszystkie najważniejsze zjawiska z zakresu polskiej sztuki i kultury filmowej, a także przemysłu kinematograficznego. Przedmiotem analizy były najwybitniejsze polskie filmy fabularne, dokumentalne i animowane, przedstawione zostały biografie twórców i najważniejsze konteksty kina, a wszystko to znalazło się w obrębie jednolitej narracji historycznofilmowej. Książka Historia kina polskiego 1895-2014 to nowa, poszerzona i poprawiona wersja tamtego tomu. Zmienił się wydawca, wraz z nim cała szata graficzna i wybór zdjęć (w tym wiele barwnych). Dołączony został nowy, obszerny rozdział XII, obejmujący ciekawy, złożony okres 2005-2014, uwzględniający nawet filmy, które znalazły się na ekranach na początku 2015 roku. Cały tom został na nowo przejrzany i uwzględniono w nim niedawne ustalenia i odkrycia. Obecna edycja książki trafia na trudniejsze czasy, ale lepsze kino.

 

Tadeusz Lubelski – historyk i krytyk filmu, profesor zwyczajny w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, kierownik Katedry Historii Filmu Polskiego. Opublikował m.in.: Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego (2000), Wajda (2006), Historia niebyła kina PRL (2012, Nagroda im. Bolesława Michałka i Nagroda PISF, nominacja do NIKE). Redaktor pierwszej polskiej Encyklopedii kina (2003, 2010, Nagroda PISF). Członek Europejskiej Akademii Filmowej, przewodniczący Rady Programowej Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP DO DRUGIEGO WYDANIA

WSTĘP DO PIERWSZEGO WYDANIA

 

Rozdział I: POCZĄTKI KINA NA ZIEMIACH POLSKICH (1895-1918)
1. Czekanie na kino
2. Pierwsze pokazy kinematografu
3. Polscy pionierzy i wynalazcy
4. Kształtowanie się życia filmowego
5. Początki twórczości filmowej

 

Rozdział II: NASZE KINO NIEME. ROMANTYZM STRYWIALIZOWANY (1919-1929)
1. Nieodwzajemniona miłość
2. Model upolityczniony
2 A. Filmy patriotyczno-propagandowe
2 B. Adaptacje literatury narodowej
3. Model ludyczny
3 A. Oblicza mabuzerii
3 B. „Złota seria Sfinksa”
4. Model autoteliczny

 

Rozdział III: NASZE KINO KLASYCZNE. KRZYWE ZWIERCIADŁO

POLSKIEJ MENTALNOŚCI (1930-1939)
1. Opóźniony przełom dźwiękowy
2. Kino branżowe
2 A. Filmy historyczno-patriotyczne
2 B. Komedie
2 C. Melodramaty
3. Kino „społecznie użyteczne”
4. Kino awangardowe
5. Film żydowski w Polsce

 

Rozdział IV: CZTERY DROGI FILMOWCÓW POLSKICH
W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (1939-1945)
1. W kraju
2. Na emigracji
3. Ze Wschodu na Zachód
4. Ze Wschodu do kraju

 

Rozdział V: KINO  ZIDEOLOGIZOWANE.

OD KINOFIKACJI DO PACYFIKACJI (1945-1954)
1. Upaństwowienie kinematografii
2. Niespełnione możliwości, zawiedzione obietnice
3. Świadectwa dokumentalne
4. Spełnienia mimo wszystko
5. Rodzimy socrealizm

 

Rozdział VI:  EPOKA SZKOŁY POLSKIEJ (1955-1961)
1. „Świat przedstawień” w fazie odwilży
2. Wyzwalanie się z socrealizmu
2 A. Twórcza adaptacja
2 B. Bezpośrednia polemika
2 C. Manifestacja swobody artystycznej
2 D. Podjęcie tematów tabu: „czarna seria”
2 E. Fabularna odmiana „czarnej serii”
3. Szkoła Polska
3 A. Nurt psychoterapeutyczny
3 B. Nurt plebejski
3 C. Nurt psychologiczno-egzystencjalny
3 D. Bilans Szkoły Polskiej; centrum i obrzeża nurtu
4. Poza Szkołą
4 A. Kino popularne
4 B. Kino eksperymentu artystycznego
4 C. Świadectwa nowego obyczaju

 

Rozdział VII: DWUZNACZNY UROK LAT SZEŚĆDZIESIĄTYCH (1962-1969)
1. Tematyka historii najnowszej
1 A. Kino martyrologiczno-odwetowe
1 B. Kino narodowo-kombatanckie
1 C. Kontynuacje Szkoły Polskiej
1 D. Tonacja sprawozdawcza, tonacja liryczna
2. „Tematyka współczesnego życia”
2 A. Współczesność zadekretowana
2 B. Współczesność pospolita, czyli bunt scenarzystów
2 C. Współczesność umykająca
2 D. Współczesność dokumentowana
3. Kino rozrywkowe
3 A. Komedia
3 B. Inne gatunki
4. Adaptacje literatury narodowej
5. Polska Szkoła Animacji
6. Nowe kino

 

Rozdział VIII: KINO MŁODEJ KULTURY I KINO DZIEDZICTWA (1969-1975)
1. Kino Młodej Kultury
1 A. Stronnictwo inteligenckiego rygoryzmu
1 B. Stronnictwo rejestracji
1 C. Stronnictwo groteski
1 D. Stronnictwo kreacji
2. Kino dziedzictwa
2 A. Kino mitologii plemiennej: Śląsk Kutza
2 B. Kino mitologii narodowej: adaptacje Wajdy
2 C. Kino mitologii osobistej: esej metafizyczny Konwickiego
2 D. Mit „dzieciństwa powtórzonego”: schulzowski film Hasa
2 E. Mit inteligenckiej apokalipsy: debiut Żuławskiego
2 F. Kino pamięci indywidualnej: Stanisław Różewicz
2 G. Wyrafinowane adaptacje: Majewski, Borowczyk
3. Kino wystawne
3 A. Widowiska narodowe
3 B. Widowiska państwowe
3 C. Widowiska wojenne
4. Przedstawianie rzeczywistości w kinie popularnym
4 A. Komedia
4 B. Film obyczajowy
4 C. Film dla dzieci i młodzieży

 

Rozdział IX:  EPOKA MORALNEGO NIEPOKOJU (1976-1981)
1. Wyłanianie się nurtu
1 A. Kontrabanda w Zespołach, telewizji i oświatówce
1 B. Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy
2. Kino Moralnego Niepokoju – kanon
2 A. Dominanta: pojedynek postaw
2 B. Dominanta: przebudzenie prostych ludzi
2 C. Dominanta: hodowla zła
2 D. Dominanta: opór inteligentów
3. Kino Moralnego Niepokoju – poza kanonem
3 A. Odmiana kreacyjna
3 B. Włączenie się doświadczonych autorów
3 C. Odmiana gatunkowa
4. Kino partyjnej kontrofensywy
5. Kino dziedzictwa cd.
5 A. Prefiguracje etyczne
5 B. Więcej rekonstrukcji, mniej perswazji
5 C. Kino retro
6. Filmy osobne
6 A. W perspektywie ostatecznej
6 B. Własnym głosem
6 C. Miniatury o losie
7. Kino sezonu „Solidarności”
7 A. Na zamówienie robotników
7 B. Obalone tabu stalinizmu
7 C. „Głęboko zamiast szeroko”

 

Rozdział X: PO STANIE WOJENNYM.
SOLIDARNOŚĆ OSOBNYCH (1982-1989)    
1. Regres stanu wojennego
1 A. Przerwanie „genialnego sezonu”
1 B. Kino poniżone
2. Kontynuacje mimo wszystko
2 A. Obalone tabu stalinizmu cd.
2 B. „Głęboko zamiast szeroko” cd.
2 C. Dekada Kieślowskiego
2 D. Kino Moralnego Niepokoju cd.
2 E. Kino groteski
3. Kino oficjalnej propagandy
4. Kino historii kreowanej
4 A. Rewolucja i azyl wyobraźni: adaptacje Wajdy
4 B. Pokrewieństwo z wieszczami: adaptacje Konwickiego
4 C. Wizje przeszłości
4 D. Ponury wizerunek historii najnowszej
4 E. Mieszaniny obyczajowe
5. Kino osobne cd.
5 A. Późny Has
5 B. Inni autorzy
6. Kino popularne
6 A. Komedia
6 B. Nasza postmodernistyczna nostalgia
6 C. Kino gatunków
7. Pokolenie stanu wojennego

 

Rozdział XI:  KINO WOLNOŚĆ (1990-2005)
1. Po zburzeniu muru
2. “Praca żałoby”
2 A. Odnawianie Szkoły Polskiej: późny Wajda
2 B. Kontynuacja Szkoły Polskiej: późny Kutz
2 C. Polacy – Rosjanie; Polacy – Żydzi; Holocaust
2 D. PRL jako trauma
3. Kino świadectwa
3 A. Ewolucja dokumentu: Marcel Łoziński
3 B. Ewolucja dokumentu: od Karabasza do Bławuta
3 C. Zobowiązania w epoce bez zobowiązań: Krzysztof Krauze
3 D. Z punktu widzenia wykluczonych
3 E. Z punktu widzenia wchodzących w życie
4. Autorzy dawni i nowi
4 A. Zjawisko Kieślowski
4 B. Fabulatorzy
4 C. Mitobiografowie
4 D. Artyści
4 E. Kino błazeńskie
5. Kino popularne
5 A. Kino bandyckie – od grozy do nostalgii
5 B. Komedia
5 C. Adaptacje lektur
5 D. Komedia romantyczna
6. Kino niezależne

 

Rozdział XII: TRUDNY POWRÓT DO EUROPY (2005-2014)
1. Z perspektywy kultury filmowej  
2. Kino pamięci narodowej
2 A. Nowe spojrzenie na wydarzenia XX wieku
2 B. Lustrowanie PRL-u
2 C. Polacy – Żydzi: ból niezaleczony
3. Kino świadectwa
3 A. Biegun czystej obserwacji
3 B. Dokumentalny spektakl
3 C. Rejestrowanie zmieniającego się świata
3 D. Z punktu widzenia wykluczonych
3 E. Z punktu widzenia wchodzących w życie
3 F. Polska podzielona
4. Autorzy dawni i nowi
4 A. Fabulatorzy
4 B. Mitobiografowie
4 C. Artyści
4 D. Antropolodzy płynnej nowoczesności
5. Kino popularne
5 A. Komedia
5 B. Inne gatunki
6. Tak zwane kino niezależne

 

BIBLIOGRAFIA
INDEKS NAZWISK
INDEKS FILMÓW

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW

 

Współfinansowanie 

PISF

Tadeusz Lubelski

Tadeusz Lubelski ‒ emerytowany profesor nauk humanistycznych. Od lat związany z Instytutem Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie wykładał historię filmu. Napisał m.in. Historię niebyłą kina PRL (2012) nominowaną do Nagrody NIKE, Historię kina polskiego 1895‒2014 (2015, Nagroda PISF dla książki filmowej roku), był redaktorem Encyklopedii kina (2003, 2 wyd. 2010) i współredaktorem czterotomowej Historii kina (2012‒2019), przetłumaczył książkę Hitchcock/Truffaut (2005). Przygotował do druku (wspólnie z Agnieszką Morstin) czterotomowe Notesy 1942‒2016 Andrzeja Wajdy, zapowiadane na rok 2024. Na emeryturze wrócił do swojej pierwszej pasji – literatury ‒ i na niej teraz się skupia.

Opinie o książce
0 opinie
Zaloguj się, aby dodać opinię
Historia kina polskiego 1895-2014
Książka
Niedostępna
Powiadom o dostępności
Zapisując się akceptuję RODO i regulamin strony
Dostawa
Dostawa
InPost (paczkomat)
od 10.00 zł
Pocztex Punkt (punkt odbioru)
od 10.00 zł
Pocztex 2.0 Kurier
od 10.00 zł
Pocztex 2.0 Kurier (pobranie)
od 15.00 zł
DPD Kurier
od 12.00 zł
DPD Kurier (pobranie)
od 17.00 zł
Odbiór osobisty (Kraków, Żmujdzka 6B)
0.00 zł
Wysyłka elektroniczna (e-booki)
0.00 zł

Z tej samej kategorii

Loading...