Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Feministyczna krytyka literatury w Polsce po 1989 roku. Tekst, dyskurs, poznanie z odmiennej perspektywy Feministyczna krytyka literatury w Polsce po 1989 roku. Tekst, dyskurs, poznanie z odmiennej perspektywy
Feministyczna krytyka literatury w Polsce po 1989 roku. Tekst, dyskurs, poznanie z odmiennej perspektywy
ISBN: 97883-242-2250-6
ISBN e-book: 97883-242-1916-2
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 620
Format: B5 (150x235)
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
Wersje: EBOOK (pdf)
NAKŁAD WYCZERPANY
14,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Seria MODERNIZM W POLSCE. Tom 41

 

Książka podejmuję próbę zarysowania mapy intelektualnej myśli feministycznej w przestrzeni rodzimego literaturoznawstwa. Jej historię w badaniach literackich autorka rekonstruuje retrospektywnie poprzez próbę zestawień, nawiązań i filiacji pomiędzy zawodowymi biografiami krytyczek ją uprawiających, fragmentami debat dotyczących literatury oraz kulturowo-społecznych kontekstów jej rozumienia i interpretacji. Feministyczna krytyka literatury przedstawiona została w tej książce jako krytyczna refleksja o szeroko pojętej kulturze, wedle której rzekoma kulturowa autentyczność, której kultura literacka miałaby być nośnikiem i stabilizatorem, w rzeczywistości jest fundowana na silnych tradycjach, które utrzymują kulturowy konsens poprzez mechanizmy wyparcia, odsunięcia, kosztem zawłaszczenia, uzurpacji różnych wartości, symboli, perspektyw, teorii oraz dyskursów.

 

Spis treści

 

Wstęp. Mapowanie feministycznej krytyki literatury . . . . . . .5

Architektura książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

 

CZĘŚĆ I. KRYTYKA FEMINISTYCZNA W POLSCE PO ROKU 1989.

JEJ POWSTANIE, ROZWÓJ ORAZ ZJAWISKA TOWARZYSZĄCE 29

I. Powstanie i rozwój krytyki feministycznej w Polsce . . . . . . 31

Początki nurtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

W poszukiwaniu adekwatnej nazwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Od women’s studies do krytyki feministycznej . . . . . . . . . . . 44

Przejście od women’s studiesdo gender studies . . . . . . . . .  54

Płeć biologiczna (sex) a płećkulturowa (gender) . . . . . . . . . . 56

Instytucjonalizacja krytyki feministycznej/genderowej . . . . . .67

W stronę queer theory i cultural studies . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Wstępne podsumowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

 

II. Pole literackie i feministyczna krytyka literacka w Polsce po 1989 r.

Przełom 1989 roku w polu literackim . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

„Normalność” w polu literackim po roku 1989 . . . . . . . . . . . 87

Oczekiwanie na tzw. literaturękobiecą. ‘Apetyt na płeć’ . . . . . 92

Absolutna amnezja – prototyp tzw. literatury kobiecej/

feministycznej w komunikacji literackiej . . . . . . . . . . . . . . . 99

Współczesne pole literackie w perspektywie 

krytyki feministycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

 

III. Modele i nurty krytyki feministycznej

Nurty krytyki feministycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

Projekt literatury kobiecej Virginii Woolf . . . . . . . . . . . . . . 137

Od krytyki rewindykacyjnej do gynokrytyki i z powrotem . . . 139

Gynokrytyka i rewindykacja w polskiej krytyce 

feministycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

Zajmowanie pozycji w sprawie kanonu literatury . . . . . . . . .158

 

IV. Czy jest możliwa historia literatury „kobiecej”?

O potrzebie mikrohistorii kobiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Czy jest zatem możliwa historia literatury „kobiecej”? . . . . .174

W stronęnowych wzorców fabularyzacji (mode of emplotment) 177

O piśmiennictwie historycznoliterackim w kręgu

krytyki feministycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Historia literatury „po kądzieli” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

Konceptualizacje tekstu literackiego . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Kobiece monografie historycznoliterackie . . . . . . . . . . . . .217

Monografie wyobcowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Druga płeć Simone de Beauvoir jako wzorzec 

mówienia o „Innej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234

Kobieta „odmieniec”, „melancholiczka”, 

„nierozważna i nieromantyczna” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236

Słownik i Przewodnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250

Krytyka feministyczna w edukacji – glosa . . . . . . . . . . . . .255

Podsumowanie cech feministycznego piśmiennictwa

historycznoliterackiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

 

CZĘŚĆ II. KOBIETA JAKO CZYTELNICZKA

I INTERPRETATORKA LITERATURY . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

I. Krytyka feministyczna poza traktami „męskich” stylów

lekturowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  265

Czytelnictwo kobiet jako zjawisko socjologiczno-

-kulturowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265

Empatia jako kluczowe pojęcie ‘czytania jak kobieta’ . . . . .272

Krytyka feministyczna jako strategia lekturologiczna . . . . .276

„Lalki” Bolesława Prusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278

Lalka Zofi i Nałkowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280

Lalka Ingi Iwasiów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

Lalka Kazimiery Szczuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  286

II. Trzy modele lektury kobiecej . . . . . . . . . . . . . . . . . .  291

Krytyczka feministyczna jako czytelniczka . . . . . . . . . . . . 291

Ewa Kraskowska jako czytelniczka (model hermeneutyczny)292

Czytelnik jako samica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309

Czytanie Krystyny Kłosińskiej (model tematyczny) . . . . . . 314

Czytanie poprzez temat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

Czytać poprzez fantazmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320

W poszukiwaniu sygnatury autorskiej . . . . . . . . . . . . . . . 324

Miniatury. Czytanie i pisanie kobiece . . . . . . . . . . . . . . . 328

Poza traktami męskich peregrynacji lekturowych . . . . . . .  330

Inga Iwasiów jako czytelniczka (model genderowy) . . . . . .333

Czy jest w tym tekście autor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340

Strategia kameleona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

Czytanie poprzez przedmiot – reifikacja narracji . . . . . . . .348

Czytanie jako sztuka miłosna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Czytać jako kobieta – dopowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . .357

III. Między naturą a kulturą. Społeczno-kulturowe

uwarunkowania „kobiecości” jako wyznacznika

tzw. literatury kobiecej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Strategie wytwarzania „kobiecości” . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

„Kobiecość” jako konstrukt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Ciało versus umysł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364

Co to jest literatura kobieca? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  368

Kongruencja kobiety i natury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Uwikłanie w codzienność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

Domowy versus publiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

O pochodzeniu i ewolucji gatunków tzw. literaturykobiecej . 385

Wątki autobiograficzne w literaturze kobiet . . . . . . . . . . . 387

Modele powieści kobiecej dawniej i dziś . . . . . . . . . . . . . .393

Kobiecość jako konwencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399

Bohaterka „literatury kobiecej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  402

Kobieta w literaturze i kulturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  405

Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408

 

CZĘŚĆ III. FEMINISTYCZNA GAŁĄŹ

LITERATUROZNAWSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

I. Krytyka feministyczna w pejzażu współczesnego

literaturoznawstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415

Próba zdefiniowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

Epistemologia feministyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419

Feminizm versus strukturalizm? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

Inspiracje dekonstrukcją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

Genetyzm w feministycznym przebraniu? . . . . . . . . . . . . . 456

Od tekstu do świata – antropologiczne wymiary krytyki

feministycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..462

II. Imaginarium naukowe feministycznej krytyki literatury . 481

Wstępne rozpoznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

Motyw genezy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .485

Motyw tożsamościowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  490

Motyw delimitacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .496

Portret z negatywu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  501

Wyrazić niewyrażalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  503

Profity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

Co nauka o literaturze zawdzięcza krytyce

feministycznej/genderowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

Ludyczna ‘mimikra’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   508

W stronę literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512

Metafory ‘tekstu’ krytyki feministycznej . . . . . . . . . . . . . . 516

Głos własny, głos cudzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

Z peryferii do centrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

Dyskurs wędrujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .530

III. Płeć języka/język płci w ujęciu lingwistyki i krytyki

feministycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .537

Lingwistyka feministyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .537

Projekt stylistyki feministycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .543

Koncepcje języka kobiecego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .546

Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .567

Indeks nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .597

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .611

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM